FamilyBoard - Sluttbrukeravtale for programvare

(Sist oppdatert: 26. januar 2021)

Du mottar dette dokumentet fordi du har lastet ned og installerte, eller på annen måte ervervet, programvare ("Programvaren") fra Our Family Software AS, et selskap registrert i Norge (org.nr. 923 474 390) ("Leverandør").
Programvaren er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Alle immaterielle rettigheter relatert til Programvaren tilhører Leverandøren eller dens leverandører. Dette dokumentet er en lisensavtale som regulerer dine rettigheter og forpliktelser med hensyn til bruk av Programvaren ("Avtalen").
Enhver endring av vilkårene i denne avtalen skal bare være gyldig hvis den er gjort skriftlig av Leverandøren.

Omfanget av lisensrettigheter

Du gis herved en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å installere og bruke Programvaren på godkjente enheter.
Leverandøren kan når som helst si opp rettighetene dine under denne lisensavtalen i tilfelle vesentlige brudd på denne lisensavtalen.

Restriksjoner på lisensrettigheter

Du har ikke rett til å endre eller distribuere Programvaren.
Du har ikke tillatelse til å fjerne, endre eller ødelegge merknader eller merknader eller varemerker som er lagt på eller inneholder Programvaren.
Du skal ikke bruke Leverandørens navn eller varemerker uten Leverandørens forutgående samtykke.

Tredjeparts rettigheter

Programvaren kan distribueres sammen med bestemt tredjepartsprogramvare. Et eget dokument som styrer bruk av slik tredjepartsprogramvare kan fås fra Leverandøren, og du skal til enhver tid overholde vilkårene angitt der.

Ansvarsfraskrivelse og garantibegrensning

DU ANNERKJENNER UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I ÅT BRUK AV PROGRAMVAREN ER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DET ER" UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER OVERHODET. LEVERANDØREN ELLER DENS UNDERLEVERANDØRENE GARANTERER IKKE FOR AT FUNKSJONENE AV PROGRAMVAREN MØTTER KRAVENE ELLER AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUDT ELLER FEILFRI. DU TAR ANSVAR FOR Å VELGE PROGRAMVAREN FOR Å NÅ DINE MÅLTE RESULTATER, OG FOR BRUK OG RESULTATENE FRA PROGRAMVAREN.
LEVERANDØREN OG DENS UNDERLEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER I HENHOLD TIL IKKE-OVERTREDELSE, MAKT PÅ VIRUS, NØYAKTIGHET ELLER FULLHET AV RESPONSER ELLER RESULTATER
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LEVERANDØREN ELLER DENS UNDERLEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGETAP ELLER FOR NOE TAP OVERHODET (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV INFORMASJON, PERSONSKADER ELLER ANNET TAP OVERHODET) TILKNYTTET BRUK ELLER UTILGJENGELIGHET TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADEGODTGJØRELSE.
UANSETT HANDLING, LEVERANDØREN OG DENS UNDERLEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SKAL IKKE OVERSTIGE TOTALBELØPET BETALT AV DEG I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN. DE FØRSTE BEGRENSNINGENE, UNNTAKENE OG FORBEHOLDENE GJELDER I MAKSIMALT OMFANG TILLATT I GJELDENDE LOV.

Tvisteløsning og juridisk sted

Denne avtalen er underlagt norsk lov.
Alle tvister som oppstår på grunn av rettighetene og forpliktelsene i denne avtalen skal underlegges ordinær rettsforhandlinger. Du aksepterer Oslo Tingrett som det eneste juridiske stedet under denne avtalen.

Our Family Softwares kontaktinformasjonen:
Adresse: Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge
E-post: support@ourfamilysoftware.com.