Tilbakemelding fra pilotkundene

FamilyBoard er et resultat av mange måneders testing. Utgangspunktet vårt var å knytte all informasjon som er relevant for en familie sammen og benytte de mulighetene som ligger i den digital informasjonen til å automatisere og forenkle.

Fem norske familier, med fulltidsarbeidende foreldre og med hjemmeboende barn under 18 år, har testet FamilyBoard konseptet i mer enn 3 mnd.

FamilyBoard tilrettelegger for informasjonsdeling, involvering og engasjement! Du finner alle grunnene til at familier velger FamilyBoard her.