Personvernerklæring

(Sist oppdatert: 26. januar 2021)

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Our Family Software AS behandler personopplysninger. Den behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger er Our Family Software AS, et selskap etablert og registrert i Norge med organisasjonsnummer 923 474 390, adresse: Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge, e-post: info@ourfamilysoftware.com (for henvendelser om kundeservice, kontakt support her). Internt ansvarlig for oppfølging av databeskyttelse er CRM-ansvarlig.

Our Family Software er etablert i Norge og overholder den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Our Family Software behandler personopplysninger om kunder og andre personer som har kontaktet Our Family Software. De forskjellige typene personopplysninger som behandles, samt formålet med behandlingen, hjemmelen og kilden er nærmere beskrevet nedenfor.

Our Family Softwares kunder og brukere

Our Family Software behandler følgende data for å gi kundene våre de produktene og tjenestene kunden har bestilt, inkludert å inngå avtale, gjennomføre et kjøp, behandle betaling, levere produktet og programvaren med dens tilknyttede funksjoner. Vi gir også våre kunder og brukere informasjon som er relevant for produktet og programvaren (f.eks. Brukerveiledninger, programvareoppdateringer osv.):
•  Kontakt- og betalingsinformasjon: Navn, e-postadresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon eller annen betalingsinformasjon.
•  Enhetsinformasjon: en FamilyBoard-ID (e-postadresse), IP-adresse, Wi-Fi-passord (lagret lokalt på kundens enhet, og er ikke overført eller gitt tilgang til Our Family Software). Lagring av data, informasjon kunden laster opp, inngår i eller genererer i programvaren til Our Family Software.
Etter et kjøp lagrer vi bestillings- og kontaktdetaljene dine for å sikre at vi kan gi deg rettighetene du får i våre vilkår og betingelser. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er å oppfylle en avtale som kunden / brukeren er part i.
Dataene blir gitt Our Family Software av kunden eller brukeren når de kjøper et produkt eller bruker en tjeneste fra Our Family Software, eller deretter leveres eller genereres av kunden ved bruk av programvaren til Our Family Software. FamilyBoard ID genereres av Our Family Software ved registrering av programvaren. Hvis en kunde ikke ønsker å oppgi den nødvendige kontakt- og betalingsinformasjonen, vil kunden ikke kunne kjøpe eller bruke Our Family Software sine produkter og tjenester.

Markedsføring

Our Family Software  behandler følgende personopplysninger med det formål å sende markedsføring til kunden, så vel som å finne potensielle nye kunder basert på likheter mellom kunden og potensielle kunder, ved hjelp av sosiale medier verkstøy som speilpublikum og lignende:
•  Kontaktinformasjon: E-postadresse
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er samtykke fra den brukeren/kunden, som er frivillig å gi. Dataene leveres til Our Family Software av kunden. Kunden kan velge å oppgi denne informasjonen i bestillingsprosessen. Hvis du har gitt et tidligere samtykke som du nå ønsker å trekke tilbake, velger du alternativet "avmelding" gitt i markedsførings-e-postene eller kontakt Our Family Software via info@ourfamilysoftware.com.

Abonnenter til Our Family Softwares nyhetsbrev

Our Family Software behandler følgende personopplysninger for å gi abonnentene nyhetsbrev abonnementene inneholder:
•  Kontaktinformasjon: E-postadresse
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er samtykke, som er frivillig å gi. Dataene leveres til Our Family Software av abonnenten. Abonnenten kan når som helst velge alternativet "avmelding" som er inkludert i vårt nyhetsbrev, dersom abonnenten ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet.

Kunder og andre som kontakter Our Family Softwares kundeservice

Our Family Software har en kundeservice på nettstedet vårt som er åpent for alle å bruke hvis de har spørsmål om våre produkter og tjenester, både før og etter kjøpet. Our Family Software behandler følgende informasjon for å svare på spørsmål eller henvendelser som mottas av støtteservicen til Our Family Software:
•  Kontaktinformasjon: e-postadresse
•  Eventuell annen etterspurt og ikke etterspurt informasjon sendt til Our Family Software i henvendelsen.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er å oppfylle avtalen som henvendelsen ber om. Dataene oppgis av kunde / avsender  til Our Family Software.

Opplysninger til tredjepart

Our Family Software deler ikke personopplysningene til noen uautorisert tredjepart. Enhver overføring av personopplysninger er i samsvar med loven. Basert på vår forståelse av begrepet "selg" under CCPA, "selger" vi ikke dine personopplysninger. Som mange selskaper på nettet, bruker vi imidlertid tjenester levert av Google, Facebook og andre som hjelper til med å levere annonser og for webanalytiske formål. Se både hvordan du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i retningslinjene for informasjonskapsler og hvordan du trekker tilbake samtykket ditt til markedsføring ovenfor.

Hvor lenge lagres dataene?

Our Family Software sletter eller irreversibelt anonymiserer data så snart formålet med behandlingen er oppfylt, eller vi ikke lenger er pålagt ved lov å lagre dataene dine:

Our Family Software kunder og brukere
Data som er lastet opp eller generert av kunden ved bruk av programvaren til Our Family Software, slettes tre måneder etter at kunden har slettet kontoen sin. Kunden kan når som helst slette data gjennom programvaren. Navn, kontaktinformasjon og bestillingsdetaljer slettes når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, og når de ikke lenger er nødvendige for å behandle for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for Our Family Software skal kunne håndtere krav og klager.

Abonnenter av Our Family Softwares nyhetsbrev
Personopplysningene slettes når abonnenten avslutter abonnementet på Our Family Softwares nyhetsbrev eller når nyhetsbrevet avsluttes.

Kundedata relatert til Our Family Software software blir anonymisert og brukes deretter i anonymisert og samlet form for statistiske formål, samt for forbedring og utvikling av Our Family Software produkter og tjenester. Anonymiserte data kan også brukes til andre formål. Det juridiske grunnlaget for anonymiseringen er vår legitime interesse, og den overstyres ikke av dine rettigheter.

Dine rettigheter

Our Family Softwares forpliktelser om personvern oppfylles av disse personvernsreglene. Du har også individuelle rettigheter under GDPR eller CCPA. Du kan utøve dine rettigheter i henhold til GDPR eller CCPA ved å sende en forespørsel via e-post til info@ourfamilysoftware.com eller via e-post til: Our Family Software, Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge.

Dine rettigheter under GDPR:
•  Be om informasjon om behandling av personopplysninger og tilgang til dataene
•  Retting og sletting av unøyaktige eller uriktige data
•  Begrensning av behandlingen • Innvending mot behandling • Dataportabilitet
•  Å bli glemt

Hvis du er kunde permanent lokalisert i California, USA, har du følgende rettigheter:
•  Sletting av personopplysninger, med mindre Our Family Software  har en juridisk forpliktelse til å lagre personopplysningene
•  Be om informasjon om behandling av personopplysninger og tilgang til personopplysningene som samles inn av Our Family Software
•  Ikke-diskriminering der du utøvde dine rettigheter under CCPA

Kunder med abonnement på programvaren kan når som helst oppdatere og/eller slette personlige data ved å logge på brukerkontoen. Personer som er registrert eller tror de er registrert av Our Family Software, kan kontakte vår Family Software på e-post til info@ourfamilysoftware.com eller via brev til: Our Family Software, Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge.

Klager

Hvis du er misfornøyd med Our Family Software behandling av personopplysninger eller har spørsmål eller henvendelser angående behandlingen av personopplysningene til Our Family Software, vennligst skriv til Our Family Software via e-post til info@ourfamilysoftware.com eller via brev til: Our Family Software, Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge. Vi hjelper deg gjerne. Registrerte kan også sende inn en klage ved å kontakte Datatilsynet i Norge eller sin lokale personvernmyndighet hvis kunden er bosatt et annet sted i Europa.