FamilyBoard - Kjøpsvilkår (26. januar, 2021)

(Sist oppdatert: 26. januar 2021)

Disse generelle vilkårene for kjøp ("Vilkår") gjelder for alle kjøp gjort av forbrukere (enhver henvisning i vilkårene til "Kunden" er en referanse til forbruker) gjennom Our Family Softwares nettbutikk ("Butikken") på www.ourfamilysoftware.com.

1. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR

Our Family Software importerer og selger følgende produkt og tilbehør:

Interaktiv tavle - FamilyBoard
Den interaktive tavlen FamilyBoard ("Produktet") er et nettbrett med forhåndsinstallert programvare. Produktet må kombineres med et abonnement, underlagt separate vilkår tilgjengelig på https://ourfamilysoftware.com/pages/legal.
Tilbehør til FamilyBoard
Tilbehør er beskrevet og vist på www.ourfamilysoftware.com.

Kombinasjonen av produktet og/eller tilbehør i en ordre er alltid avhengig av tilgjengelighet, og Our Family Software kan, etter eget skjønn, velge å tilby produktet og tilbehør både enkeltvis og i ferdige kombinasjoner  i Butikken.

2. BESTILLINGSPROSESS (AVTALEINNGÅELSE)

Disse vilkårene, sammen med ordrebekreftelsen, danner avtalen mellom Kunden og Our Family Software og regulerer kjøp av produkt og/eller tilbehør. Kunden presenteres med disse vilkårene før bestillingen, både i Butikkassen som tilbys av Nets Payments. Kunden anerkjenner og godtar å ha lest og forstått disse vilkårene før  bestilling og inngår da en bindende avtale med Our Family Software ved å klikke på knappen "Bestill" i kassen. Presentasjonen av produkt og/eller tilbehør i Butikken utgjør ikke noe bindende tilbud fra Our Family Software for en kjøpsavtale. Ved å klikke på knappen "Bestill" i kassen aksepterer Kunden et bindende tilbud på en kjøpsavtale med Our Family Software ("ordre"). Før Kunden avgir bestillingen, vil han/hun kunne se detaljene I innlagt informasjon og korrigere eventuelle feil.
Ved mottak av bestillingen vil Our Family Software sende Kunden en e-post som bekrefter mottak av bestillingen og angi detaljene i bestillingen ("Bekreftelse av mottatt bestilling"). Vær oppmerksom på at bekreftelse på mottatt bestilling ikke utgjør en erklæring om aksept av Kundens avtalemessige tilbud, men tjener kun for informasjonsformål. Alle bestillinger er underlagt aksept av Our Family Software etter skjønnsmessig vurdering. Hvis Our Family Software nekter å godta en ordre, skal den informere Kunden om slik avvisning per e-post innen en måned etter at bestillingen ble gjort. Hvis ordren nektes, er ikke Our Family Software ansvarlig for tap eller forsinkelser som oppstår på grunn av slikt avslag. Our Family Software aksepterer bestillingen enten ved å sende en godkjennelsesmelding eller ved å sende ut bestilt produktet og/eller tilbehør. Uavhengig av det foregående vil en avtale ikke være bindende for noen av partene hvis tilbudet fra Our Family Software levert til Kunden i bestillingsprosessen eller Kundens bestilling inneholder en skrivefeil, og den andre parten visste eller burde ha visst at en slik feil eksisterte, eller hvis Kunden har oppgitt feil betalings- eller leveringsinformasjon.
Our Family Software lagrer Kundens bestillingsinformasjon. Hvis Kunden ønsker å skrive ut sin bestilling, kan Kunden gjøre det ved å skrive ut en "kvittering for mottakelse". Det vises på skjermen når Kunden har sendt ordren til Our Family Software ved å klikke på "Bestill" -knappen. I tillegg mottar Kunden en bekreftelse på mottak (se ovenfor), som kan skrives ut.
Den siste versjonen av kjøpsvilkårene er alltid tilgjengelig på https://ourfamilysoftware.com/pages/legal. Kunden kan også be om en kopi av vilkårene som gjelder for Kundens kjøp ved å kontakte Our Family Software på support@ourfamilysoftware.com. For å unngå tvil er ethvert abonnement underlagt sine egne vilkår og atskilt fra denne avtalen, med unntak av oppsigelse. Enhver oppsigelse av denne avtalen i samsvar med punkt 6 vil automatisk føre til avslutning av abonnementet.

3. PRIS- OG BETALINGSVILKÅR

Prisen per enhet av produktet og tilbehør vises i Butikken. Den totale kjøpesummen for produktet / produktene og / eller tilbehøret vises i kassen.
Produktet / produktene og / eller tilbehøret betales på forhånd og ellers i samsvar med betalingsalternativet valgt av Kunden i bestillingsprosessen. Alle priser er oppgitt i NOK, og inkluderer eventuelt toll og merverdiavgift. Leveringskostnad avhenger av forsendelsesalternativet som er valgt av Kunden og legges til det totale beløpet som skal betales i kassen.
Our Family Software er ikke ansvarlig for gebyrer som Kundens bank eller betalingsleverandøren måtte kreve for bruk av kredittkortet eller betalingsmåten. Etter at bestillingen er plassert og betalingen er gitt, vil en bekreftelse på at kjøpet er fullført bli sendt til e-postadressen som ble oppgitt av Kunden i bestillingsprosessen.

4. LEVERING

Produktet / produktene og / eller tilbehøret sendes til Kunden i samsvar med fraktalternativet som Kunden valgte i bestillingsprosessen. Fraktkostnadene er detaljert i bestillingsprosessen.
Beregnet forsendelses- og leveringsdato vil bli oppgitt i bestillingsprosessen. Leveringsdatoen vil avhenge av valgt fraktalternativ og leveringssted, samt betalingstidspunktet. Kunden erkjenner at endringer og / eller forsinkelser i estimert forsendelses- og leveringsdato kan forekomme. Our Family Software vil holde deg oppdatert på eventuelle endringer som påvirker leveransen av Kundens bestilling. Our Family Software holdes ikke ansvarlig for forsinkelser i den estimerte leveringsdatoen for bestillingen.
Produktet (e) og / eller tilbehøret vil bli levert til leveringsadressen angitt i "Fraktinformasjon" i Butikkassen eller gitt via andre betalingsprofiler, f.eks. Nets Betalinger. Kunden er ansvarlig for å oppgi riktig adresse i bestillingsprosessen, denne adressen kan ikke være en postboks eller lignende. Our Family Software er ikke ansvarlig for tap som følge av at Kunden ikke oppgir riktig leveringsadresse.
Etter aksept av vilkårene til Our Family Software's logistikkpartner Bring, kan Kunden blant annet velge å oppdatere adressen, gjøre endringer i leveringsmåte og leveringstidspunkt direkte med Bring. Our Family Software er ikke ansvarlig for Kundens manglende overholdelse av Brings vilkår.

Levering har skjedd når Kunden, eller deres representant, har overtatt Produktet og / eller tilbehøret, i samsvar med det valgte fraktalternativet. Hvis Produktet ikke blir hentet eller mottatt i tide eller ved første forsøk på levering, og hvis dette skyldes Kunden eller forhold knyttet til Kundens unnlatelse av å ta besittelse av produktet overtar Kunden risikoen for varen.
Manglende overtakelse av leverte produkter utgjør et brudd på avtalen fra Kunden. Our Family Software forbeholder seg retten til å belaste Kunden for ekstra forsendelses-, lagrings- og håndteringskostnader på grunn av Kundens unnlatelse av å (i) hente Produktet / produktene og / eller tilbehør i tide eller (ii) bidra til at levering kan skje. 

5. KANSELLERING

Kunden kan kansellere bestillingen så lenge henvendelen er gjort før utsendelse. Our Family Software vil sende et varsel om utsendelse ca. 7 dager før bestillingen sendes. Hvis Kunden velger å kansellere bestillingen før utsendelse, har Kunden krav på refusjon. Our Family Software behandler refusjoner innen rimelig tid.
Our Family Software forbeholder seg retten til å kansellere Kundens bestilling før leveringsdatoen etter egne skjønnmessige vurderinger. Ved en slik kansellering, refunderer Our Family Software hele kjøpesummen.
Kunden er ikke pålagt å oppgi en grunn for kanselleringen. Hvis Kunden ønsker å avbestille, kan Kunden gjøre det via e-post til support@ourfamilysoftware.com. Avbestillingsforespørsler sendt etter utsendelse er ikke kvalifisert for refusjon i henhold til dette avsnittet.

6. RETT TIL Å AVBESTILLE

Kunden kan trekke seg fra denne avtalen innen 30 dager etter levering ("uttaksperioden"), underlagt vilkårene i dette avsnittet.
Kunden er ikke pålagt å oppgi noen årsak til avbestillingen, men alt bestilt og levert produkt  og/eller tilbehør må være inkludert i retur og være i en ny (uskadet) tilstand for å være berettiget til full refusjon. Hvis det ved retur til Our Family Software blir bestemt at Produktet og/eller tilbehøret (i) er skadet, (ii) har blitt utsatt for uautorisert modifikasjon, og/eller (iii) ikke er i en omsettbar tilstand og/eller mangler komponenter, vil et beløp som tilsvarer anslått verditap etter Our Family Softwares skjønnsmessig vurdering, kunne trekkes fra refusjonsbeløpet. Skader som dekkes av den begrensede garantien er ikke gjenstand for slik reduksjon.
Hvis Kunden ønsker å trekke seg fra avtalen, må Kunden gi beskjed til Our Family Software via e-post support@ourfamilysoftware.com innen 30 dager etter levering. Our Family Software vil sende bekreftelse på mottatt varsel uten unødig forsinkelse, og Kunden vil da motta ytterligere instruksjoner om retur. Kunden må deretter fullføre returtrinnene som ønsket av Our Family Software. Our Family Softwares returprosess er beskrevet på for www.ourfamilysoftware.com. Etter at Kunden har varslet Our Family Software om sin hensikt om å returnere, må alt av produkt og/eller tilbehør returneres, på Kundens risiko, innen 14 dager. Returen må være i sikker og tilfredsstillende emballasje, i samsvar med Our Family Software returprosess, for å være kvalifisert for full refusjon. Enhver retur som ikke følger disse instruksjonene, kan ikke refunderes. Our Family Software forbeholder seg retten til å belaste Kunden et frakt- og håndteringsgebyr. Enhver anmodning om å trekke seg fra avtalen mottatt etter 30 dager avvises automatisk og vil ikke kvalifisere for refusjon.
Hvis Kunden trekker seg ut av denne avtalen i sin helhet, vil enhver abonnementsavtale mellom Our Family Software og Kunden automatisk bli sagt opp.
Hvis Kunden mottok markedsførings- eller annen rabatt da Kunden betalte, vil refusjon bare gjenspeile beløpet Kunden faktisk betalte. Refusjoner i henhold til dette avsnittet gjøres etter samme metode som Kunden opprinnelig brukte for å betale for kjøpet.

7. BEGRENSET GARANTI

Produktet kommer med en begrenset (1) års garanti, denne perioden starter dagen etter at Kunden overtok produktet / produktene i samsvar med Avsnitt 4. I denne perioden garanterer Our Family Software at hvert produkt vil være fri for material- og utførelsesfeil under normal bruk i samsvar med Our Family Software's publiserte brukerveiledninger og sikkerhetsinformasjon. Our Family Software forbeholder seg retten til å avvise ethvert garantikrav fra personer som ikke gir gyldig kjøpsbevis fra Our Family Software.
For å fremme et garantikrav må Kunden innen rimelig tid fra mangelen ble oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel, varsle Our Family Software via e-post til support@ourfamilysoftware.com med en beskrivelse av feilen. Krav må imidlertid fremsettes senest ett år etter at Kunden tok produktet eller produktene i besittelse. Our Family Software vil, etter å ha mottatt et garantikrav, gå tilbake med ytterligere informasjon, under den gjeldende prosessen for å avgjøre om mangelen dekkes av den begrensede garantien.
Hvis Our Family Software finner ut at mangelen er dekket av den begrensede garantien i dette Avsnitt 7, kan Our Family Software etter eget skjønn, og avhengig av feilens art og andre relevante forhold, tilby (a) reparasjon eller (b) erstatning, uten kostnad for Kunden. Etter Our Family Software eget skjønn kan reparerte produkter brukes som erstatning. Our Family Software garanterer at reparasjonene vil bli utført på en kompetent og arbeidslignende måte, og at alle deler som brukes til å reparere eller erstatte produktet, vil være fri for material- og produksjonsfeil i en periode på nitti (90) dager.
Our Family Software kan, etter eget skjønn, tilby en delvis eller full refusjon for det eller de defekte produktene.
Det er ingen garanti for produkter som er (i) modifisert, endret eller tilpasset uten Our Family Software forutgående skriftlige samtykke, (ii) mishandlet eller brukt på en måte som ikke er kompatibel med instruksjonene i brukerveiledningen eller rimelig normal pleie, (iii) brukt med tredjepartsutstyr og / eller programvare som ikke er levert eller godkjent av Our Family Software, i den grad problemet skyldes slik bruk, (iv) flyttet, i den grad mangelen kan tilskrives flyttingen, eller (v) reparert av uautorisert tredjepart. Den begrensede garantien utvides ikke til mangler forårsaket av slitasje.
Denne begrensede garantien utvides til og brukes på alt tilbehør som er utviklet og solgt av Our Family Software på www.ourfamilysoftware.com.
Ingenting i dette avsnittet påvirker Kundens juridiske rettigheter i henhold til obligatorisk forbrukerlovgivning, som gjelder i tillegg til garantien. I henhold til den norske forbrukerkjøpsloven fra 2002, må Kunden varsle Our Family Software om mangelskrav innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men senest to år etter at Kunden overtok det aktuelle produktet. For produkter eller deler av produkter som er ment å vare vesentlig lenger ved normal bruk, er fristen for å varsle Our Family Software om mangler fem år fra forbrukeren tok det aktuelle produktet i besittelse.
Hvis produktet og / eller tilbehør Kunden bestiller, er skadet eller defekt når de leveres til deg eller har utviklet en feil, kan Kunden ha et eller flere rettsmidler tilgjengelig i tillegg til denne begrensede garantien, avhengig av når Kunden gjør Our Family Software klar over problemet, i samsvar med Kundens juridiske rettigheter. Hvis Kunden mener at et produkt ble levert skadet eller feil eller har utviklet en feil, bør Kunden informere Our Family Software så snart som mulig, helst skriftlig, med navn, adresse og bestillingsreferanse.

8. KUN SLUTBRUKERKUNDER

Our Family Software selger og sender kun produkt og/eller tilbehør til sluttbrukere. Kunden kan ikke kjøpe produktet og/eller tilbehør fra Our Family Software for videresalg, og Our Family Software forbeholder seg retten til å nekte, kansellere eller forsinke Kundens bestilling hvis det er rimelig grunn til å tro at produktet og/eller eller tilbehør blir ikke kjøpt for sluttbruk. Videre kan eventuelle rettigheter som gjelder Kunden i henhold til disse vilkårene bare påberopes av sluttbrukeren som er Kunden, og ikke av noen enhet eller enkeltperson som anskaffer produktet og/eller tilbehør ved videresalg eller på annen måte fra Kunden eller annen tredjepart. fester.

9. OUR FAMILY SOFTWARES RETTIGHETER I TILFELLE MISLIGHOLD FRA KUNDE

I tilfelle manglende betaling i henhold til Avsnitt 3 eller annet brudd fra Kunden, inkludert hvis en betaling avvises av betalingsagenten eller Kundens bank, eller hvis en betaling er bestridt eller tilbakekalt av Kundens bank, etc., vil Our Family Software beholde varene til betalingen er fullført.
Our Family Software kan kansellere kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet avtalebrudd hvis avtalebruddet er vesentlig. En betalingsforsinkelse som overstiger 30 dager anses å være et vesentlig avtalebrudd.
I tilfelle Kunden mottar produktet og/eller tilbehøret før betaling har skjedd, kan Our Family Software opprettholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Hvis Kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Our Family Software kreve renter på kjøpesummen i henhold til lov om renter på forfalte betalinger. Ved manglende betaling kan kravet sendes til en inkassovirksomhet, med forbehold om forhåndsvarsel til Kunden. Kunden kan da være ansvarlig for et gebyr i henhold til inkassoloven. Our Family Software kan også kreve kompensasjon for direkte tap Our Family Software lider som et resultat av et brudd fra Kundens side.

10. DIVERSE

Kunden kan ikke overføre eller overføre noen eller alle Kundens rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen. Alle varsler Kunden har gitt Our Family Software må gis skriftlig til e-posten som er angitt på slutten av disse vilkårene. Our Family Software kan gi deg beskjed enten på e-postadressen eller postadressen Kunden oppgir til Our Family Software når Kunden bestiller.
Hvis Our Family Software ikke håndhever rettighetene sine, resulterer det ikke i frafall av denne retten.
Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene blir funnet å ikke kunne håndheves, skal alle andre bestemmelser forbli upåvirket. Disse vilkårene kan ikke endres uten Our Family Softwares uttrykkelige skriftlige samtykke.
Our Family Software forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst før Kunden kjøper. Slike endringer trer i kraft når de legges ut på https://ourfamilysoftware.com/pages/legal.

11. PERSONOPPLYSNINGER

Our Family Software er ansvarlig for behandling av personopplysningene som Kunden oppgir i forbindelse med kjøp av produktet og/eller tilbehør. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger fra vår familieprogramvare er tilgjengelig i 
Our Family Softwares personvernregler.

12. KLAGER, TVISTELØSNING OG GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og kjøpet av produktet / produktene og / eller tilbehør skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Norge.
Hvis Kunden er misfornøyd med eller ønsker å komme med en klage i forhold til produktet og / eller tilbehør, kan Our Family Softwares Kundeservice kontaktes ved hjelp av et elektronisk skjema på vår webside eller via support@ourfamilysoftware.com.
Hvis Kunden ønsker å få en ekstra kopi av vilkårene som Kunden har godtatt, vil Our Family Software sende dette til Kunden på forespørsel. Videre, kan Kunden sende en klage til Forbrukerrådet. For mer informasjon, se www.forbrukerradet.no.
Kunden kan også fremme krav til de ordinære norske domstolene. Alternativt har Kunden også rett til å reise en tvist via den europeiske plattformen for online tvisteløsning. Informasjon om alternativ tvisteløsning som kan være av interesse, kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/provides.

13. KONTAKT

Selger og leverandør av Produktet og tilbehør er Our Family Software AS, registrert i Norge med org.nr 923 474 390. Our Family Software er registrert i Foretaksregisteret.

Our Family Softwares kontaktinformasjonen: Adresse: Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge E-post: support@ourfamilysoftware.com Telefonnummer: 0047 38 10 40 10